Carl Nielsen

Carl Nielsen - Music for Trumpet and Organ“Carl Nielsens i ord, toner og billeder” er en fortælling Dorthe Zielke og Søren Johannsen viser på storskærm, mens de spiller komponistens musik i nye arrangementer for trompet og orgel. Den visuelle fortælling er lavet i samarbejde med Carl Nielsen Museet og Mathias Hammer.

På repertoiret er bl.a. Nielsens Festpræludium, Humoreske Bagateller, salmer og sange, Saul & David – forspil til 2. akt., Helios Overture og satser fra Fynsk Forår.

Ved koncerter er der lejlighed til at synge med på “Den danske sang er en ung, blond pige”. Hør melodien her:

Der er udgivet en lille bog med fortællinger om Carl Nielsen.
I bogen kan man bl.a. læse denne lille historie:
”Ved et Gilde hvor jeg var Stedfortræder for min Far, indtil han lidt senere kom, spillede vi min synkoperede Polka. Det var netop da min Far traadte ind i Dansesalen, at dette Storværk fik sin Førsteopførelse. Jeg kunde se paa hans Ansigt, at det ikke behagede ham. ”Du skulde hellere lade være med de Kunster, det er ikke til at danse efter,” sagde min Far.

Udgivelsen er støttet af Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsen Legatet samt Dansk Solist Forbund.

Hør Polkaen her:

Se video for at få indtryk af, hvordan portrætkoncerten kan opleves.